Ledningen för Coop Sverige har inlett förhandlingar med facket om att dra ner minst 60 tjänster på huvudkontoret Coop Center i Solna. Där arbetar i dag cirka 500 personer. Hur minskningen ska ske är ännu oklart och det går just nu inte att säga hur många som kommer att sägas upp. Elisabeth Andersson, klubbordförande för tjänstemännen på Coop Center, vill inte kommentera neddragningarna så länge förhandlingar pågår.

Personalminskningen på Coop Center är första steget i ett sparpaket som går ut på att minska Coop Sveriges kostnader med 1,5 miljarder kronor de närmaste åren. Konsumentkooperationen har dragits med dålig lönsamhet i flera år. Mellan 2006 och 2008 var Coop Sveriges mål att spara 750 miljoner kronor. Det nya betinget är dubbelt så stort och det största sparpaketet någonsin inom Coop.
– En del av de tidigare sparåtgärderna har gått in i det nya, mer omfattande sparprogrammet, säger Coop Sveriges informationschef Magnus Frisk till Handelsnytt.

Samtidigt som kostnaderna ska minska satsar Coop offensivt på att öppna nya butiker och stormarknader samt att rusta upp de gamla. Strategin är att möta lönsamhetsproblemen genom att gasa och bromsa samtidigt. Det handlar också om att öka prispressen mot leverantörerna. Ett exempel är charkjätten Scan vars produkter Coop under några höstveckor slutade att köpa in, tills företaget kröp till korset och erbjöd lägre priser. Vidare strävar Coop efter att minska kostnaderna för försäljning, till exempel i form av reklam och marknadsföring. Nästa steg i sparåtgärderna har ännu inte presenterats, men Magnus Frisk framhåller att det kommer mera.
– Alla delar av verksamheten berörs: personal i butiker, terminaler och så vidare, säger han.

Lennart Wallkulle, klubbordförande på Coops lager i Västerås och personalrepresentant i Coop Sveriges styrelse, räknar med att personalen kommer att minska.
– Från fackligt perspektiv är det viktigaste nu att vi får bra villkorspaket om det uppstår övertalighet. Till exempel avtalspension för äldre medarbetare, säger Lennart Wallkulle.
Han väntar sig också åtgärder på sitt eget område, varuterminalerna inom Coops bolag för inköp och logistik.
– Terminalstrukturen ses ständigt över och vi jämför de olika enheterna för att lära av varandra.

Staffan Westerholm, chef för Coop Bygg Värmdö och Handels klubbordförande för kooperationens tjänstemän i Stockholms län, räknar med att fler olönsamma butiker och stormarknader kommer att läggas ner.
– Det fi nns fortfarande ett antal Coop Bygg och även hela Coop Forum som går dåligt, säger Staffan Westerholm.
– KF:s vd Lars Idermark har sagt att alla enheter ska ge vinst nästa år. Och han är en ledare som genomför vad han säger. Det är vi inte så vana vid inom Coop, säger han.