Att det skulle bli en avgiftssänkning aviserades av Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson i Handelsnytt nummer 10. Nu är det bestämt att a-kassans styrelse ska besluta om en ny medlemsavgift 20 november.
– Som det ser ut i dag blir det en sänkning, för även om vi ser en tillströmning av arbetslösa ser vi att många försvinner – fler blir utförsäkrade, utbetalningarna har gått nedåt. Men vi har beredskap för en ökad arbetslöshet. Vi kan agera snabbt oavsett höjning eller sänkning, säger Harald Petersson.
Senast 1 juli sänktes avgiften till Handels a-kassa med 40 kronor till 305 kronor för dem som också är medlemmar i fackförbundet Handels, och till 327 kronor för dem som bara är med i a-kassan. Hur stor sänkning det kan bli denna gång kan Harald Petersson inte säga.
Han hoppas att den planerade sänkta avgiften ska träda i kraft vid årsskiftet och att den ska gälla i ett halvår. Då, från juli 2009, har regeringen föreslagit att arbetslöshetsavgiften ska sänkas med cirka 50 kronor i månaden för alla arbetande medlemmar, oavsett vad a-kassorna beslutar i nuläget.

Kommunals a-kassa har liksom Handels planer på att sänka avgiften från 1 januari.
– Men jag kan inte säga hur mycket. Vi har stämma 9 december, då tas beslut och det är en sänkning som det gäller i alla fall. I den offentliga sektorn finns en fördröjningseffekt, varslen kommer hit senare, säger a-kasseföreståndare Anita Lundberg.
Till exempel Transports och Hotell- och restaurangs, HRF:s, a-kassor har redan sänkt avgiften. Från 1 oktober betalar medlemmar i HRF:s a-kassa 50 kronor mindre i månaden, de i Transport 20 kronor mindre. För dem som också är medlemmar i facket betalar man i HRF:s a-kassa nu 347 kronor i månaden, och i Transports 276 kronor.
Båda a-kassorna har beslutat att den nya avgiften ska gälla i tre månader, sedan ser man över den igen.
– Jag tror att den kan ligga kvar i ytterligare tre månader efter 1 januari, sen har varslen säkert nått oss. Vi kommer lite längre bak i kedjan, säger Carin Florell, föreståndare på Transports a-kassa.

Orsaken till de ändrade avgifterna är nya regler från 1 juli i år. Avgiften till a-kassan påverkas numera av hur mycket ersättning som betalas ut till a-kassans medlemmar, enligt principen hög arbetslöshet, hög avgift.