Karamellkungen säljer smågodis till butiker och är en av de största aktörerna på marknaden. De har tidigare haft många konsulenter anställda på få timmar per vecka. Många personer som arbetar lite tid innebär olika svårigheter tycker ledningen, bland annat med att få kontinuitet i verksamheten. Därför genomför företaget nu sedan sent i våras en organisationsförändring som gör att antalet konsulenter minskar. De som är kvar får högre sysselsättningsgrad. En förhoppning är att minska personalomsättningen och göra det lättare att ordna utbildningsinsatser.

Pia Hammarberg, som arbetar i Eskilstuna med omnejd, tycker att satsningen på fler timmar för färre anställda är bra.
– Vi har fått mer tid i den mån det har gått, det är olika på olika distrikt. Företaget vill ha många på heltid. En del kollegor har fått sluta för att de hade små scheman och kort anställningstid. I första hand är det de som arbetar extra och som backup som har slutat. Samtidigt vill arbetsgivaren att vi ska resa så lite så möjligt, så det är olika förutsättningar beroende på distriktens storlek.

Candyking, som driver Karamellkungen i Sverige, köpte nyligen sin värsta konkurrent Godisprinsen. I och med köpet blir Candyking den ledande aktören inom konfektyr och naturgodis i Sverige. Det uppköpet påverkar inte antalet anställda, enligt Karamellkungens vice vd Nina Westerberg.
Enligt Helén Söron, som är regional servicechef på Kramellkungen, kommer totalt omkring 25 anställda att få lämna företaget, de flesta har bara några få timmar på sitt schema.