I mitten av oktober skickades en enkät till 123 livsmedelshandlare i olika delar av landet, 62 svarade. 95 procent av handlarna skulle kunna tänka sig att sälja receptfria läkemedel i sin butik, vilket kan bli aktuellt om runt ett år. 70 procent skulle ha möjlighet att komma igång inom en månad.
– Hade vi fått in fler svar tror jag att vi fått samma siffror ändå. Handeln är definitivt redo, säger Martina Elfgren Lilja på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel som gett Handelns utredningsinstitut uppdraget att göra undersökningen.

Resultatet förvånar varken henne eller Handels ordförande Lars-Anders Häggström. Handels är positivt till receptfria läkemedel i detaljhandeln, men om de hamnar i butikshyllan vill facket se satsningar på utbildning och säkerhet. Varorna är mer stöldbegärliga och kommer att säljas i butiker med långa öppettider, ensamarbete och unga anställda.
– Det är inte bara att lyfta in det receptfria, kränga och ta betalt. Man måste lösa säkerhetsfrågan, och det ansvaret ligger på arbetsgivaren. Receptfria läkemedel innebär ytterligare en rånrisk och får inte bli något som gör personalen oroligare, säger Lars-Anders Häggström.

Den utredning som utrett frågan om receptfria läkemedel i detaljhandeln föreslår att butikspersonal bara ska få lämna information som står på bipacksedeln, eftersom den inte är hälso- och sjukvårdspersonal. Det ger Lars-Anders Häggström inte mycket för.
– Det är en brist i utredningen. Att bara hänvisa till bipacksedeln skapar en fullständigt ohållbar situation – kunder frågar, men du får inte alltid svara. Det krävs en utbildningsinsats till personalen.
Utredningens förslag är också att man måste vara 18 år för att köpa läkemedel i detaljhandeln. Handels vill att om en anställd ändå säljer läkemedel till en minderårig ska inte den anställde straffas, utan den som är ansvarig för butiken. Och på samma sätt som i Norge vill man att personal som säljer läkemedel ska vara över 18 år.

Det som är viktigast för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel är att samma villkor ska gälla för detaljhandeln som för apotek.
– Vi har inget emot en 18-årsgräns, men ska det vara åldersgräns i detaljhandeln ska det också vara det i apotek, säger Martina Elfgren Lilja.

Många frågor är kvar att lösa innan receptfria läkemedel får säljas i detaljhandeln, till exempel åldersgräns och vilka läkemedel som ska få säljas i butiker. När ett förslag är klart tar riksdagen beslut och tidplanen är att vissa receptfria läkemedel ska få säljas i handeln under andra halvåret 2009.