Utåtriktat arbete, att de två första medlemsmånaderna är avgiftsfria och många varsel. Det är några av Handels ordförande Lars-Anders Häggströms förklaringar till förbundets plötsligt ökande medlemsantal.
– Vi har jobbat febrilt med ett antal saker. Jobbat utåtriktat, satt upp högre måltal för antalet nya medlemmar, gjort de två första månaderna avgiftsfria, vi har utbildningar, och ett projekt för att värva i storstäderna. Sen spelar det roll att det är oro på arbetsmarknaden. Vi vet historiskt att det är svårt att skriva in medlemmar i en högkonjunktur och lättare i lågkonjunktur.
Trots att antalet Handelsmedlemmar minskat konstant i drygt två år, tror Lars-Anders Häggström inte att oktoberökningen är tillfällig.
– Jag tror att vi kommer fortsätta öka. Vi är längst ner i en uppförsbacke, säger han.
Handels har i dag nära 149 300 medlemmar.