Ledningen för Coop Sverige har i mbl-förhandlingar med Handels presenterat närmare detaljer om hur företaget tänker minska kostnaderna med 1,5 miljarder kronor fram till 2010. En halv miljard ska sparas genom minskad drift. Totalt räknar Coop med att skära ner organisationen med 1000 heltidstjänster inom samtliga grenar av verksamheten. Uppemot hälften av personalneddragningarna ska ske inom kooperationens stormarknader Forum och Bygg.
Coop Sveriges vd Karl Wistrand kommenterar nedskärningarna med tusen tjänster så här:
– Vårt förbättringsprogram ska vända de senaste årens förluster till långsiktig lönsamhet. Vi gör bland annat stora investeringar i nya butiker och stormarknader samt i upprustningar och renoveringar. Men vi måste också minska våra kostnader för att bli konkurrenskraftiga på lång sikt, säger Karl Wistrand i ett pressmeddelande som sändes ut sedan Handelsnytt publicerat nyheten om personalminskningen.
Lennart Wallkulle, klubbordförande på Coops färskvaruterminal i Västerås deltog i förhandlingarna som representant i Handels övergripande centrala fackliga grupp inom kooperationen. Han berättar att Handels i mbl-förhandlingen reserverade sig mot sifferangivelserna av antalet tjänster som försvinner.
– Vi har inga invändningar mot nedskärningarna i sig, men vill inte ställa oss bakom att det är så många som tusen heltider som måste bort, säger Lennart Wallkulle.

Coop-ledningen presenterade samtidigt ett erbjudande till Coopanställda som slutar frivilligt. Det består av tre delar: Förtidspension med 60 procent av lönen till medarbetare som fyllt 62 år och en månad, individuellt omställningsstöd genom företaget Antenn eller betald utbildning för upp till 40 000 kronor till den som vill vidareutbilda sig.
Facket lät sig inte imponeras av företagets lockbete.
–Det är för låga nivåer för att vi ska kunna rekommendera våra medlemmar att anta erbjudandet. En deltidsarbetande äldre anställd på en stormarknad får svårt att klara sig på 60 procent av sin lön. Om ledningen verkligen vill sänka medelåldern bland personalen bör de ge ett bättre erbjudande, säger Lennart Wallkulle.

Nästa steg i processen är att inleda förhandlingar med de fackliga grupperna inom respektive gren av Coops verksamhet: stormarknader, mindre butiker och lager. Coop planerar att inom kort lämna varsel om neddragningarna till Arbetsförmedlingen i berörda län.
Eftersom många butiksanställda arbetar deltid väntas antalet berörda personer bli större än 1 000. Coop Sverige har i dag 8 300 anställda.