Willys ska införa centralpackat kött i butikerna från mitten av februari. Förändringen innebär att befattningen styckmästare avvecklas. Det betyder att det blir neddragningar av timmar på butikerna. Nu väntar lokala förhandlingar eftersom köttavdelningarna och bemanningen i dem är olika för olika butiker.
Thomas Eriksson arbetar bland annat med styckning i butiken i Kristianstad. För hans butik betyder förändringen att ungefär timmar motsvarande två tjänster blir över i köttavdelningen. Idag är de fyra anställda som turas om.
– Men det blir inga uppsägningar. Vi ska gå runt på frukten och charken och de yngre kanske tar lite kassatid.
Förändringen medför också förändringar i arbetsuppgifterna som blir kvar på köttavdelningarna. Manuell kötthantering försvinner och sortimentet blir större och bredare. Men Thomas Eriksson tror inte på idén med centralpackat.
– Kunderna vill kunna påverka mer. Idag går mycket litet av det centralpackade åt. Tanken är väl att vi ska kunna ha mer kundkontakt nu, ge råd om mat och så. Man får se positivt på det. Det handlar ju mycket om hygienreglerna som blir strängare.
Stefan Lundgren, som är personalchef på Willys, säger att det idag finns runt femton anställda som har befattningen styckmästare. De flesta av dem arbetar också med andra arbetsuppgifter och övriga medarbetare på köttavdelningarna kan också arbeta med att stycka och bereda köttet.
– Det är en del timmar som ska bort för beredningstiden minskar men jag tror inte att det blir så många tjänster. Vi tror att det med allt tuffare livsmedelslagar snart inte är någon butikskedja kvar som har styckare i butiken.
Enligt Linda Palmetzhofer på Handels är förändringen på Willys en del av en allmän trend där många stora kedjor går över till centralpackat, för att det tar mindre tid och gör det enklare att erbjuda ett större sortiment.
– Visst blir det en utarmning av kunskap men köttet måste ändå hanteras på avdelningen och det krävs fortfarande kunskap om kött som livsmedel.
För att så långt som möjligt motverka uppsägningar när timmar tas bort ska Willys från och med nu och fram tills mitten av februari tillämpa anställningsformen allmän visstid om de nyanställer. Förändringen ska vara helt genomförd i mitten av maj.