Personalen fick i fredags eftermiddag beskedet att Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika ska lägga ner kursgården, vilket innefattar konferens- och hotellverksamheten. I dag finns knappt 33 tjänster.
– Det här är så färskt. Det vi vet i dag är att vi ska förhandla om uppsägningar som ska träda i kraft 30 juni 2009. Hur många som kommer att bli uppsagda blir en förhandlingsfråga, men ett tiotal Handels- och Kommunalmedlemmar är en realistisk siffra. Vi har inte fastställt datum för förhandling, säger fackombudet Stefan Sjökvist.
Stefan Sjökvist har som fackombud ingen förhandlingsrätt i uppsägningar. Det har Handels ombudsman Roger Hemming, men än så länge kan han inte säga något om de kommande förhandlingarna.
Trots beslutet menar Brunnsviks folkhögskoleförenings ordförande Kjell Ahlberg att det inte behöver innebära slutet för kursgården eller konferensanläggningen. Man letar efter en ny ägare, samtal förs med organisationer och grupper som visat intresse att ta över både kursgården och folkhögskolan.
– Hittar vi en intressent ser läget helt annorlunda ut, då är det betydligt större chans att inte behöva genomföra uppsägningarna, säger Kjell Ahlberg.
Brunnsviks kursgård har använts till framförallt fackliga utbildningar, och skolan har haft ett tapp på över 6 000 gästnätter från traditionella kunder som fackförbunden. Beläggningen har enligt Kjell Ahlberg minskat på grund av att facken inte lägger kurser som internat lika ofta, att facken fått sämre ekonomi och att färre medlemmar går kurser. Dessutom kommer LO att flytta sin fackliga utbildning till Runö folkhögskola utanför Stockholm under 2009.
Om ingen är intresserad av att ta över kursgården kommer Brunnsviks kursgård vara avvecklad 30 juni 2009. Nedläggningen berör inte Brunnsviks folkhögskoledel, så till exempel den allmänna och musikpedagogiska linjen kommer att finnas kvar.
Det tiotalet Handelsmedlemmarna på Brunnsvik jobbar bland annat med löner, kursadministration och reception. Någon Handelsklubb finns inte sedan februari i år efter att några medlemmar sagts upp som en del i att få ordning på ekonomin.