Handels a-kassa har gjort en undersökning om nöjdheten bland 250 slumpvis utvalda medlemmar som fick a-kassersättning i juni. Jämför man nöjd-kund-index, NKI, med den undersökning som gjorts bland 32 av alla 33 a-kassor ligger Handels a-kassa bättre till. De 32 kassorna fick ett genomsnittligt NKI på 69 av 100 mot Handels a-kassas 71. Ju högre tal desto nöjdare medlemmar. Och folk är betydligt mer nöjda med a-kassan i allmänhet än med exempelvis Försäkringskassan visar liknande undersökningar.
Mest nöjda är medlemmarna i Handels a-kassa med att utbetalning sker på utlovad tid, utbetalningarna fick betyg 90 av 100. Också med internetkassan är många nöjda. Av de som svarat använder 42 procent internetkassan, där man till exempel kan fylla i kassakort, och de gav betyget 88. Minst nöjda är medlemmarna med de nya försäkringsreglerna som riksdagen beslutat om, och då tycker man främst att kraven för att få ersättning inte är rimliga.
– Vi är nöjda med resultatet, vi var lite oroliga. Undersökningen är genomförd i en kritisk tid med många förändringar som påverkar handläggningstiderna. 64 procent av de svarande var dessutom deltidsarbetslösa, för dem är försäkringen mest komplicerad och många handlingar ska in, säger Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson.
– Men vi känner samtidigt att vi har en förbättringspotential.
En förbättring han vill se är att tiden från det man anmält sig på arbetsförmedlingen till att man får ersättning ska bli kortare. Medlemmarna gav genomströmningstiden 65 av 100 i betyg.
– I genomströmningstiden ligger en mängd saker vi inte kan påverka, bland annat att få in arbetsgivarintyg. Men det finns förbättringsmöjligheter för oss. Det vi ibland får kritik för är att vi skickar tillbaka uppgifter för komplettering utan att vara tydliga med vad vi vill ha tillbaka. Vi måste snabbt skriva tillbaka om vad som fattas så det tar kortare tid, säger Harald Petersson.