– Vi har lokaliserat ett problem som en arbetsgrupp ska hitta lösningen på – att många med korta anställningar och få timmar inom handeln tycker att medlemskapet är för dyrt, säger Lars-Anders Häggström, ordförande i Handels och i arbetsgruppen.
Gruppen ska börja träffas i december.
– Vi har sagt att vi ska jobba fort. Förhoppningsvis är vi klara under första kvartalet 2009.
Saker att utreda blir en lägre medlemsavgift för deltidare och vad det medlemskapet i så fall ska innehålla, var tim- och inkomstgränsen ska gå, vad som ska skilja från den avgiftsstege som redan finns, och hur mycket man kan ändra utifrån vad Handels kongress beslutat.
Utredningen sker inom ramen för Handels projekt för att få fler medlemmar under 30 år i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därför ska gruppen också ta ställning till om ett nytt medlemskap bara ska gälla i storstäderna.

Handels storstadsprojekt som startade i slutet av augusti och pågår 2010 ut, går nu in i sin andra fas. Hittills har 26 anställda värvare rekryterat medlemmar i köpcentrum. Projektet fortsätter nu med att man från mitten av januari till sista juni 2009 anställer nio rekryterare, tre per storstad. Genom upprepade besök på 10-15 stora och speciellt utvalda arbetsplatser per stad, främst butiker, ska rekryterarna få fler att bli medlemmar och ta fackliga uppdrag, de ska också värva i nyöppnade köpcentrum. Klubbstyrelser på 10-15 stora arbetsplatser per stad ska coachas i medlemsvärvning, och dessutom ska de nio ge sig ut på högskolor och universitet för att få studenter som jobbar extra inom handeln att gå med i facket.

Projektets helpdesk, ”Fråga Handels”, dit medlemmar och ickemedlemmar kan ringa för att ställa frågor blev ingen succé och läggs ner vid årsskiftet.
– Snittet har varit åtta samtal per dag och vi har haft öppet tolv timmar, säger Gunnar Lydin som leder storstadsprojektet.
Helpdesken via mejl och sms kommer troligtvis också att läggas ner. Nytt blir istället ”Sommarjobbsakuten” för ungdomar som öppnas till sommaren 2009.
– De som sommarjobbar inom Handels områden ska erbjudas facklig hjälp om problem uppstår, utan att bli medlemmar. Men vi driver inte till exempel juridiska processer. Det är snarlikt LO:s jourtelefon, säger Gunnar Lydin.

Målet är att man med insatserna ska få 2 000 nya medlemmar i storstäderna från januari till juni nästa år. De 26 värvarna i första fasen hade som mål att de var och en skulle värva två medlemmar per dag, vilket skulle bli drygt 2 000 nya medlemmar. Men de blev bara drygt 400.
– Jag hade naturligtvis hoppats på fler, ändå kan jag inte säga att jag är missnöjd. Det viktiga är det övergripande målet för hela projektet som är att öka med 16 000 medlemmar i storstäderna på tre år, säger Gunnar Lydin.