Hemköps åtstramningar ger effekt i många butiker runt om i landet. I Alfta och Delsbo har samtliga 17 anställda sagts upp och erbjuds från februari-mars tjänster med betydligt färre timmar.
– De anställda sitter ju i en rävsax för om de säger nej till tjänsterna, får de problem med a-kassan, säger Linda Palmetzhofer som håller i ärendet centralt.
Handels har hela tiden motsatt sig både en organisation med små tjänster och sättet de anställda sagts upp på. De har också framfört sin uppfattning att sist anställd ska sägas upp först och därefter i den turordning de är anställda. Vid de centrala förhandlingarna angående brott mot LAS vägrade Hemköp att dra tillbaks sina uppsägningar. Ärendet ska nu lämnas över till LO-TCO Rättsskydd som ska besluta vad nästa steg blir. Ombudsman Annette Dalkarls i avdelningen i Gävle, som de två butikerna hör till, säger att Handels måste få rätt.
– I och med att Hemköp fick igenom att skära på allas tjänster i Sundsvall så använder de det nu som skäl att göra så i andra butiker också.
Hemköp har dragit ner i hela landet (se Handelsnytt 7/8, 9, 10 och 11). I Sundsvall har neddragningarna skett på samma sätt som i Alfta och Delsbo. På andra håll i landet, till exempel i storstäderna, har de med få timmar sagts upp i första hand. Därmed har fler anställda än tidigare fått heltid.