Utredningen om tobaksförsäljning till unga kan bli nyckeln till en ändrad syn på vem som ska straffas om varor med åldersgräns säljs till fel person. Utredaren Susanne Billum har själv en klar uppfattning.
– Det gäller att få näringsidkaren att ta ett större ansvar, och då behövs ett tydligare straffansvar. Men frågan är om det alltid räcker med en arbetsrättslig reglering av den anställdes ansvar. Vi tittar seriöst på det, säger Susanne Billum, som berättar att hon tagit intryck av Handels skrivelse (se separat artikel).
Hon har också diskuterat saken med Alkohollagsutredningen och säger att det är önskvärt men inte självklart att ha likvärdiga lagregler för försäljning av tobak och folköl.
Artonårsgränsen för att köpa tobaksvaror infördes 1997. Lagen har skärpts flera gånger, men regeringen tycker fortfarande att ungdomar alltför lätt kan komma över tobak. Utredningen ska se över myndigheternas tillsyn av åldersgränsen och fundera på ett system med hårdare straff vid upprepade missar.

Tillstånd för folköl
Alkoholutredaren Anita Werner har förståelse för att en ung expedit i snabbköpskassan är utsatt när ett gäng grabbar vill köpa folköl.
– Vi tittar på ansvarsfrågan, säger hon.
Straffsystemet vid försäljning av folköl är bara en av många frågor som alkohollagsutredningen ska fundera över, men skrivelsen från Handels och samtal med tobaksutredningen har fått Anita Werner att tänka till.
Enligt regeringen fungerar ålderskontrollen i dag inte bra. Utredningen ska därför fundera på att införa plikt att söka tillstånd för att sälja folköl, i stället för som i dag enbart anmälan till kommunen.
– Om det kopplas till sanktioner för butiker som missköter ålderskontrollen blir det en skärpning av reglerna, säger Anita Werner.
Hon säger att det vore en fördel om lagstiftningen för öl och tobak är likartad när det gäller skydd av underåriga.

Spelutredaren backar?
Statens spelutredare Jan Nyrén sa i september att han tänker föreslå att det blir straffbart att sälja spel till personer under 18 år. Om straffansvaret skulle riktas mot butiksägaren eller den anställde som sålt hade han inte bestämt. Nu antyder utredningens sekreterare Peter Alling att man kanske i stället vill införa en tillståndsplikt för spelombud.
– Om ett spelombud som har tillstånd gör fel kan man dra in tillståndet. Om spelarrangören inte har tillstånd är hela verksamheten olaglig. Polisens resurser kanske borde satsas där, säger Peter Alling som menar att svarta spelklubbar och illegala spelautomater är en viktigare fråga för polisen än sjuttonåringar som spelar på Oddset.
I dag har Svenska Spel en frivillig artonårsgräns på de flesta av sina spel och kontrollerar genom provköp hur den efterlevs.
Spelutredningen ska redovisas för regeringen den 15 december. Utredningarna om tobak och alkohol har fått förläng tid till 28 februari.