– Det känns för jäkligt att butiksägaren kommer undan och att staten, skattebetalarna, ska behöva betala i hans ställe. Han är slipad och känner till alla kryphål, säger Yvonne Nordgren, tidigare klubbordförande på livsmedelsbutiken, och i dag timanställd på ett gruppboende för äldre.
Butiken det gäller hette tidigare RP Supermarket och ligger i Åkersberga norr om Stockholm. Under rättsprocessens gång har den bytt namn till Saluhallen i Åkersberga. Yvonne Nordgren och de andra sex anställda sades upp den 13 november 2006. Anledningen var att ägaren inte längre kunde ha kvar sin lokal.
Men kort efter uppsägningen fick ägaren ett nytt besked av hyresvärden och kunde behålla butikslokalen. Då anställdes ny personal – men ingen av de sju personerna som tidigare hade fått gå. Enligt lagen om anställningsskydd (las) kan personer ha rätt till förtur vid återanställning, vilket gällde för samtliga sju. Facket hade inte heller fått veta att livsmedelsbutiken skulle återanställa. Också det är ett brott mot las.
Den 5 november föll Arbetsdomstolens dom, som är en så kallad tredskodom. Tredskodom ges när ena parten inte kommer till möten och förhandlingar som domstolen kallar till, vilket butiksägaren lät bli att göra. Och den innebär att domstolen helt går på den version som den som stämt gett, i detta fall Handelsanställdas förbund.
Strax före första förhandlingarna begärdes butiken i konkurs. För de anställdas del innebär det att det ekonomiska skadestånd som domstolen dömt butiksägaren att betala i stället betalas av staten. I detta fall sammanlagt över 650 000 kronor. Det allmänna skadeståndet på 45 000 kronor vardera ska dock ges av butiksägaren men detta skadestånd kan de anställda få först om det blir någonting kvar när butikens alla utgifter är betalda.
– Det är skönt att det är över. Men förutom den ekonomiska förlusten det innebar för oss att bli av med jobbet var det också ett fast jobb vi blev av med. I dag har kanske en, två av oss fast jobb. Själv har jag haft upp till fyra olika jobb. Vem får ett fast jobb idag? säger Yvonne Nordengren.