Stoppa rånen, handla med kort! Handels ordförande Lars-Anders Häggström står mitt på Drottninggatan i centrala Stockholm med en packe flygblad i form av julklappar i handen. Många morgonstressade tittar inte ens upp men en del tar ändå med sig och läser medan de hastar vidare. Utdelningen är en del av Handels arbete för att få kunderna i den accelererande julhandeln att använda kort i stället för kontanter, för att få ner antalet rån.
– Jag använder mest kontanter här i Sverige, eftersom jag måste växla. Men hemma i Norge använder jag mest kort, speciellt om det är stora inköp, säger Gesine Riech som stannar till för att läsa flygbladet.
Drygt en av tio av Handels medlemmar i storstäderna känner stor eller mycket stor oro för att utsättas för rån eller rånförsök i sitt arbete. Kvinnor är mer oroliga än män. Det visar den färska medlemsundersökning som Handels presenterar i dag i samband med aktionen på stan.

Att ha en arbetskamrat som råkat ut för rån eller rånförsök leder till en ökad oro över att själv drabbas, enligt undersökningen. 17 procent av dem som har arbetskamrater som råkat ut för rån eller rånförsök under det senaste året känner stor eller mycket stor oro att själv drabbas. Det ska jämföras 10 procent bland dem som inte har någon drabbad arbetskamrat.
82 procent av de medlemmar i storstadsregionerna som har utsatts för rån, rånförsök eller hotfulla eller våldsamma situationer på jobbet det senaste året säger att de inte fått något erbjudande om kostnadsfri vård eller behandling av sin arbetsgivare, något som finns reglerat i kollektivavtalet. Det är dock inte säkert att alla som svarat arbetar under kollektivavtal.
Varannan Handelsmedlem inom detaljhandeln i de tre storstadsregionerna har inte genomgått någon säkerhetsutbildning på arbetsplatsen det senaste året.

För att råda bot på situationen vill Handels att ensamarbete undviks så långt det är möjligt, och att anställda som inte har fyllt 18 år inte arbetar ensamma överhuvudtaget. Snabb tillgång till väktare eller polis är viktigt. Ensamarbete bör inte ske under kvällstid och i samband med stängning. Man vill ha säkerhetsutbildning för all personal och kostnadsfri behandling av trauma och krisreaktion för anställda inom butiker som omfattas av kollektivavtal. 13-punktsprogrammet mot rån ska vara en miniminivå. Vidare vill Handels ha säkra rutiner för korthandel och regler som förbjuder handlare att ta ut en extra avgift vid kortköp. En lag som tvingar butiker att ha slutna kontanthanteringssystem är också ett önskemål.
13-punktsprogrammet kan du läsa om här