Socialdemokraternas rådslagsrapporter är ett led i omformningen av partiets politik efter valförlusten 2006. Handels förbundsstyrelse skickar skrivelser som svar på rådslagen om jobb och välfärd.
Handels välkomnar socialdemokraternas vilja att förstärka arbetsmarknadspolitiken, men oroas samtidigt av att den politik som rådslaget föreslår präglas av ”borgerlig kravretorik”. Bland annat talar rådslaget om att en arbetslös som tackat nej till en lämplig insats kan förlora rätten till ersättning eller andra insatser.
– De låter som regeringen som alltför ensidigt ställer krav på de arbetslösa utan att samhället ger dem verkliga möjligheter att ställa om, säger Handels utredare Ulrika Vedin som skrivit förbundets svar.

Handels tycker att rådslagets bild av företagare är skev. Facket pekar på att många, inte minst invandrare, tvingas bli företagare för att de inte får en anställning. Dessa företag har ofta dålig lönsamhet och låga löner. Handels vill i stället satsa på tjänstejobb i den offentliga sektorn, som tränger bort de sämsta låglönejobben. Att inte rådslaget resonerat likadant ser Handels som en allvarlig brist.
S-rådslaget vill införa en kompetensförsäkring som ger möjlighet till fortbildning under arbetslivet. En sådan riskerar att missgynna deltidsanställda, varnar Handels. Förbundet argumenterar också för obligatorisk företagshälsovård, satsningar på arbetsmiljön och mer forskning inom tjänstesektorn.

I svaret på rådslaget om välfärdspolitik säger Handels nej till höjd pensionsålder och andra åtgärder för att få folk att arbeta efter 65 år. Skattehöjningar kan bli aktuella för att bevara en bra välfärd med låga egenavgifter, tycker förbundet. Taken och ersättningarna i sjukförsäkringen och a-kassan ska höjas. Handels vill se en föräldraförsäkring som delas helt lika mellan föräldrarna och säger nej till jämställdhetsbonus som ger extra pengar till hemmavarande pappor.
På integrationsområdet varnar Handels återigen för en ensidig kravpolitik med större krav på individen än på samhället.