Karamellkungen säljer smågodis till butiker och är en av de största aktörerna på marknaden. I oktober köpte de konkurrenten Godisprinsen. Karamellkungen har cirka 300 konsulenter anställda och Godisprinsen har ungefär 140 konsulenter.

Köpet innebär att Karamellkungen överlåter plockverksamheten till företaget Pickalot, där Godisprinsens konsulenter redan finns. Alla Karamellkungens konsulenter erbjuds att följa med till det nya bolaget. De anställda har fått ett brev med möjlighet att tacka ja eller nej till övergång och ska svara senast den 9 december.

Karamellkungens vice vd Nina Westerberg sa till Handelsnytt i samband med köpet att inga tjänster skulle påverkas av uppköpet . Nu visar det sig ändå att det totala antalet konsulenter blir för stort och att ungefär 40 tjänster måste bort. Även de anställda som väljer att stanna i Karamellkungen riskerar att bli av med sina jobb. Varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen. Förhandlingar om vilka anställda som får sluta sker när företaget sett över sin organisation och vet hur många som väljer att följa med i övergången.