Företagsavtalet som efter drygt tre års förhandlingar blev klart på torsdagen börjar gälla den 1 februari 2009. Det kompletterar det centrala partihandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel och ger Ica rätt att förlägga arbetstid dygnet runt alla dagar i veckan. På obekväma tider får de anställda ersättning enligt vissa procentsatser. Till exempel 70 procent tillägg på nätter och lördagar fram till klockan 15, och 100 procent på lördagskvällar och hela söndagen (se tabell).

Det nya avtalet gäller på Icas samtliga nio lager och ersätter de lokala avtal som funnits där hittills. På några av lagren har det lokala avtalet i vissa fall gett högre ersättningar än det nya företagsavtalet ger. Lagren i Umeå, Årsta, Kungälv, Kallhäll och Arlöv har därför fått övergångsregler för att fasa in de nya bestämmelserna under tre år. Senast 1 april 2012 ska det nya avtalet gälla fullt ut på alla lager.
– Det är ett bra avtal som garanterar höga ersättningar vid alla enheter inom Ica. Vi som fack blir starkare gentemot företaget med ett avtal som gäller överallt, säger Handels ombudsman Mikael Segel som lett förhandlingarna på den fackliga sidan.
Vad säger du till anställa som är missnöjda med att få sänkt ersättning?
– Det här avtalet tryggar höga ersättningar på sikt. De lokala avtal som finns hade arbetsgivaren kunnat säga upp och då hade vi haft en svagare position, säger Mikael Segel.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström är nöjd med att det äntligen finns ett avtal för alla Icalager.
– Jag tycker avtalet är fullt acceptabelt. Det är konkurrensneutralt med det som gäller inom kooperationen sedan flera år, säger Lars-Anders Häggström.
Han kallar uppgörelsen för ”en seger för kollektivavtalet” och säger att en vinst med samordningen är att det inte blir konkurrens mellan de olika lagren inom Ica. Nackdelen är att vissa får lägre ersättning än i dag.
– Vissa får å andra sidan ett jättelyft, till exempel de som jobbar i Västerås. Och vi hoppas att det går att höja lönerna under den treåriga infasningen för dem som får sänkta ersättningar, säger Lars-Anders Häggström.

Ica Sveriges logistikchef Staffan Hammarin ser positivt på det nya företagsavtalet.
– Ica vill vara en bra arbetsgivare. Genom företagsavtalet får Ica ökade lönekostnader men erhåller samtidigt en möjlighet till flexibla arbetstidslöningar inom respektive lagerenhet, säger Staffan Hammarin i ett pressmeddelande.
Det nya avtalet innebär också en förlikning i den tvist om ersättningar på röda dagar på lagren i Västerås och Umeå som ligger i Arbetsdomstolen. De anställda kommer att få retroaktiv ersättning utbetald på lönen i februari.

Handels och Ica är överens om att utvärdera avtalet efter ett år.