Coop berättade i dag, fredag, att man flyttar en stor del av de långa varutransporterna inom Sverige från lastbil till järnväg genom ett samarbete med logistikföretaget Green Cargo. Ett treårigt avtal värt 250 miljoner kronor säger att transporter på sträckan Helsingborg-Stockholm-Umeå ska köras med lastbilstrailers på särskilda Cooptåg. Enligt Coop blir det 120 lastbilstransporter färre per dag mellan Helsingborg och Umeå och en kraftig minskning av koldioxidutsläppen.

De långa transporterna körs i dag av åkerier vars chaufförer är medlemmar i Transport. Coops egna chaufförer som är med i Handels står för transporterna mellan terminal och butik. Dessa ska även i framtiden köras med lastbil.
Coop och Green Cargo har som mål att fördjupa samarbetet ytterligare. Vad det innebär för Coops egen personal har facket inte fått någon uppfattning om eftersom företaget inte mbl-förhandlat före beslutet. Coop kallade till förhandling på kort varsel, men Handels ville ha en vecka på sig att studera förslaget. Då offentliggjorde Coop planerna ändå.

– Företaget har brustit i information. Det accepterar vi inte. Nu får vi bedöma om det är ett brott mot mbl, säger Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson.
Coops informationschef Magnus Frisk beklagar att det inte blev någon förhandling men säger att facket uteblev från den träff företaget kallat till.
Handels och Coop kommer att diskutera frågorna vidare nästa vecka.