Från 1 december 2008 till 28 februari får de som jobbar i kassan på Netonnets åtta lagershopar bonus baserad på hur många produktförsäkringar de sålt. Från den 21:a sålda försäkringen per månad får den anställde 25 kronor per såld försäkring.

– Jag kommer inte att tjäna oerhört stora summor på det, det är mer en liten triggning, till stor del är det företagets vinst. Men det är alltid välkommet med bonus, gör man ett bra jobb är det bra om det belönas. Och att jobba i kassan värderas inte högt på rankingen, men nu blir en kassatjänst inte bara en kassatjänst utan något utöver det, säger Daniel Zivic i kassan på Netonnet i Malmö.

Efter 28 februari bestäms om bonussystemet ska bli permanent.
– En avgörande fråga är om vi får negativa kundreaktioner, det finns alltid en risk för överförsäljning när man ger bonus. Vi kommer också att titta på vad nettoresultatet blir för bolaget, säger Netonnets finanschef Niklas Thunström.

Alla i kassan oavsett anställningsform kan få bonus, om man blivit certifierad försäkringssäljare. Varför man kan få bonus bara när man jobbar i kassan beror på att lagershoparna har mekanisk försäljning. Det finns inga säljare på golvet utan kunderna plockar själva varorna från lagerhyllorna och förväntas veta vad de ska ha. Ingen i lagershoparna jobbar bara i kassan, däremot jobbar inte alla i kassan.

Bonussystemet är ensidigt infört av företaget, vilket innebär att det inte förhandlats med Handels. Därför vill Handels ombudsman med ansvar för elektronikbranschen, Jannika Fahlander, inte kommentera det.
– Skulle bonusen inneburit en dramatisk förändring skulle vi begärt förhandling, men det inkräktar inte på lagstiftning eller kollektivavtal, de ordinarie lönerna är oförändrade. Men om medlemmarna inte blir nöjda, om arbetsmiljön blir stressig till exempel, kan vi begära förhandling om man ska permanenta det, säger hon till Handelsnytt.