Arrow är ett amerikanskt grossistföretag som säljer elektroniska komponenter till bland annat it- och telekomindustrin. Bilindustrins underleverantörer är också stora kunder, och den kraftiga nedgången i den branschen har slagit hårt mot lagret i Spånga i nordvästra Stockholm. Arrow Nordic sade i december upp mer än var fjärde lagerarbetare. Efter uppsägningarna blir det 60 kvar.
Företaget hade varslat 26 lagerarbetare, men förhandlingarna mellan facket och företaget ledde till att tre nyckelpersoner slipper uppsägning, bland andra Handelsklubbens ordförande Rasoul Sayyad Vahabi.
– Handels avdelning ville att jag skulle vara kvar och det gick företaget med på. Två teamledare får också vara kvar, säger Rasoul Sayyad Vahabi.
Teamledarna som är arbetsledare har en särskild kompetens och utbildning och facket gick med på arbetsgivarens krav att behålla dem. Och enligt förtroendemannalagen kan man undanta fackliga förtroendemän som har särskild betydelse för den fackliga verksamheten.
– Klubbordföranden har en högre kompetens än övriga i styrelsen och behövs för att hålla i det fackliga arbetet, konstaterar Handels ombudsman Eva Tärnström, som hållit i förhandlingarna med arbetsgivaren.
I övrigt följer uppsägningarna las-listan, det vill säga sist in, först ut.
De uppsagda får sluta sista februari och sista mars, beroende på uppsägningstid. De kommer att få hjälp av ett omställningsföretag att hitta nya jobb och har rätt till ledighet för jobbsökning under uppsägningstiden. Några andra förmåner lyckades facket inte förhandla fram.
– Vi försökte få något erbjudande till dem som slutar frivilligt, till exempel avtalspension för de äldsta, men det gick företaget inte med på, säger Rasoul Sayyad Vahabi.
Han berättar att stämningen är tryckt på arbetsplatsen efter varslet.
– Det är tråkigt att skiljas från sina arbetskamrater. Och ryktena säger att det kan komma fler uppsägningar, men vi har inte hört något än.