Under hösten 2007 lade Granngården ner fem butiker. Totalt 76 personer sades upp och ytterligare 39 fick gå ner i timmar. Sparplanen då var 20 miljoner kronor under hösten. Anledningen till nedläggningen var enligt vd Rutger Ultermann dålig lönsamhet. Elisabeth Bengtsson, en av de fyra i den fackliga gruppen uppgav att det ”enligt företaget ska räcka med nedskärningar nu”. Men så blev det inte. Nu varslar Granngården motsvarande 29 tjänster på 20 orter. Förhandlingar med Handels hålls under andra halvan av januari.
Granngården ägs numera av riskkapitalbolaget EQT. Innan de senaste nedskärningarna hade kedjan ungefär 1 000 medarbetare.