Vad tänker du på när du hör ordet Handels? En proffsig och framsynt organisation som vägleder medlemmarna och som man är stolt över att vara med i?
Så borde det vara, anser förbundsstyrelsen, men det kanske inte gäller fullt ut i dag. För att förnya bilden av Handels har styrelsen antagit en ”varumärkesplattform”. Det är ett styrdokument som har jobbats fram av Handels kommunikationsgrupp i samarbete med varumärkeskonsulten Calle Peyron.
– Vårt varumärke är hur andra uppfattar och beskriver oss och vad de får för känsla när de ser Handelsloggan, förklarar Handels kommunikationschef Judit Hadnagy.
Hon vill modernisera förbundets sätt att tala om sig själv för att passa bättre in i dagens arbetsliv.
– Sättet att tala präglas ibland av en föråldrad klasskampsretorik som känns främmande för många unga. I stället för att beskriva oss själva ska vi tala om vad vi åstadkommer och vad vi vill, säger Judit Hadnagy.
Handels varumärke bygger enligt det nya dokumentet på tre ”kärnvärden”: Det lönar sig att vara medlem, Handels ligger steget före och det gör skillnad om du är med eller inte. Kärnvärdena sammanfattas i devisen ”Stark tillsammans”.
Förbundets anställda och förtroendevalda kommer att få mallar och verktyg som visar hur man ska arbeta enligt den nya varumärkesprofilen. Judit Hadnagy räknar med att det tar tid att ändra bilden av Handels både inåt och utåt.
– Det är en process som varar fram till förbundskongressen 2011.
Många förknippar nog varumärke med förbundets logotyp, det röda H-emblemet som har använts sedan 1974. Borde man inte ta fram en ny logga om man vill modernisera bilden av Handels?
– Sådant tar tid och kostar mycket pengar. Många ombudsmän har tydligt sagt ifrån att vi inte ska röra loggan. Det är en känsloladdad symbol.