– Det är tungt, både för dem som måste sluta och dem som blir kvar. Medelåldern stiger och jobbet blir tyngre, säger Handels klubbordförande Sven-Olov Dahlqvist.
I förhandlingarna har laslistan följts, men Sven-Olov Dahlqvist tror att några äldre medarbetare kommer att anta Coops erbjudande att sluta frivilligt och därmed lämna plats åt yngre kamrater.

Facket tycker att det är alltför många som sägs upp. Antalet har bestämts med ledning av att personalkostnaden ska vara 9 procent av omsättningen.
– Företaget borde ha gett oss tid att vinna tillbaka kunder efter vår ombyggnad. Det blir svårt att sälja lika mycket med 25 procent mindre personal. Kunderna har 25 procents mindre chans att hitta någon att fråga. Och vi är inte överbemannade i dag, säger Sven-Olov Dahqvist och hänvisar till att 24 anställda sades upp redan 2005.

Han menar att personalminskningen tvingar fram nya sätt att arbeta över avdelningsgränserna i stormarknaden. Klubbens viktigaste uppgift just nu är enligt ordföranden att ta hand om de uppsagda kamraterna och även stötta dem som blir kvar.

De uppsagda slipper arbeta under uppsägningstiden som är mellan fyra och sex månader och börjar räknas från den 23 januari. De kommer att få hjälp av ett omställningsföretag att komma vidare i arbetslivet.
Coop Sverige beslutade i höstas att spara 1,5 miljarder och minska personalen med
1 000 heltidstjänster fram till 2010.