Tanken med servicecollege är att kommuner samarbetar med varandra och med företag och fack om utbildning inom serviceyrken som handel och hotell och restaurang. Kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand i Västernorrland är först ut. Deras servicecollege invigs i dag, måndag, vid en ceremoni på Ikea i Sundsvall.

– Tanken är att knyta ihop gymnasieutbildningar inom våra områden. Genom att flera kommuner samarbetar kan de utveckla olika specialiteter som eleverna kan välja mellan. Och den nära kopplingen till handelsföretag gör att eleverna får de kunskaper som branschen efterfrågar, förklarar Mikael Persson, ombudsman på Handels i Sundsvall och medlem i styrgruppen.

Även vuxenutbildning, högskola och kvalificerad yrkesutbildning ska kunna knytas till ett servicecollege som därmed blir ett kompetenscentrum för utbildning i serviceyrken.
– Det är ett sätt att öka legitimiteten i handelsutbildningarna och tydliggöra den kompetens som faktiskt behövs inom privat service, säger Lennart Grönberg, ombudsman på Handels förbundskontor och ledamot i den nationella styrgruppen för servicecollege. Gruppen certifierar kommuner som uppfyller kraven.

Bakom initiativet står fack och arbetsgivare inom bland annat handel, hotell och restaurang och övriga tjänstesektorn. Planer på att inrätta servicecollege finns i bland annat Skåne, Värmland och Västra Götaland.