I snitt inträffar två-tre truckolyckor varje dag. Kross- och klämskador är vanliga. För att förbättra situationen har Arbetsmiljöverket gjort inspektioner på 2000 företag för att se hur truckkörningen kan bli säkrare. Närmare hälften av de företag som kontrollerades var inom partihandel men också företag inom tillverkning, logistik och transport besöktes. Det inspektörerna fann var i många fall alltför dåligt säkerhetsarbete. 85 procent av företagen behövde åtgärda risker i arbetsmiljön.
– Vi har inte delat upp resultaten på de olika branscherna men partihandelns resultat har ju vägt väldigt tungt, säger Carl Axel Sundström på Arbetsmiljövet.
Samtidigt med inspektionerna infördes nya föreskrifter. Kraven på kunskaper vid truckanvändning har skärpts. Den som kör trucken ska också ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.
Trucken är den enskilda maskin som är inblandad i flest arbetsolyckor. Medan det totala antalet arbetsolyckor minskat med cirka 75 procent under de senaste 20 åren, ligger minskningen för truckolyckor bara på 40 procent. Omkring 4 000 personer har skadats av truck sedan 2004.
Handels har ungefär 25000 medlemmar som arbetar på lager.