Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2010 drar igång på allvar under första veckan i februari. Vecka 6 är i vanlig ordning Handels stora uppsökarvecka. Förtroendevalda och anställda i förbundet besöker arbetsplatser för att prata med medlemmar och värva nya. Förhoppningen är att engagera fler inför nästa års drabbning med arbetsgivarna om löner och arbetsvillkor.

Under våren kommer rådslag att genomföras på arbetsplatser och avdelningar där medlemmarna får uttrycka vad de vill att facket ska kräva i avtalsförhandlingarna, utöver det självklara grundkravet högre lön. Nytt för i är att den som inte har möjlighet att uppsöka ett rådslagsmöte och fylla i en pappersenkät kan logga in på Handels hemsida och svara på frågorna där.

Och redan i dag, måndag, är det premiär för ett annat sätt att säga sin mening. ”Veckans fråga” på Handels hemsida är mer allmänt hållna frågor om medlemmarnas arbetsvillkor och syn på fackliga frågor.
– Det är ett sätt at hålla upp ett finger i vinden för att känna av medlemsopinionen, säger John Haataja, chef på Handels förhandlingsenhet.

Varje vecka fram till slutet av mars ska det finnas finns en ny fråga på nätet att svara på – förutsatt att den hittills oprövade nya tekniken på hemsidan fungerar. Premiärfrågan under stora värvarveckan är: Har du själv försökt påverka en arbetskamrat att gå med i Handels?