Bokhandelskedjan Akademibokhandeln minskar nu på sin personal. Totalt försvinner motsvarande 66 heltidstjänster över hela landet.
Bertil Persson, ombudsman på Handels avdelning i Malmö med ansvar för Akademibokhandelns butiker har varit i kontakt med de anställda på de tre enheterna i Lundområdet.
– Som det ser ut nu är det fem tjänster som ska bort. De har ju en klubb men jag har varit ute och gett dem viss rådgivning. Men förhandlingarna är inte klara.
När det gäller butikerna i Malmö vet Persson inte hur många som påverkas.
– Akademibokhandeln är ju också på gång att öppna en ny butik i det nya centrumet Entré här i Malmö, men vad det betyder för antalet tjänster vet jag inte.
Handelsnytt har talat med representanter för flera fackklubbar runt om i landet men ingen förtroendevald vill uttala sig om uppsägningarna.
Enligt personalchef Elsa Brodin finns det inga planer på fler varsel.
Akademibokhandeln hade innan nedskärningarna 61 butiker över hela landet och omkring 700 anställda.