Om riksdagen säger ja kan lagen ändras från 1 juli, så att de som är föräldralediga på deltid får högre a-kassa än i dag om de blir utan jobb. I dag är det så att den som jobbat deltid och varit föräldraledig deltid får a-kassan grundad på deltidslönen.
– Man får enkelt uttryckt lägre a-kassa eftersom den bara grundas på lön, på faktisk arbetstid. Lagförslaget går ut på att a-kassan ska baseras både på lön och föräldrapenning, berättar Lena Ljungberg, kansliråd på Arbetsmarknadsdepartementet.

Om man varit helt föräldraledig eller under ledigheten jobbat mindre än a-kassans arbetsvillkor räknas föräldraledigheten som överhoppningsbar tid. Det innebär att a-kassan baseras på inkomsten före föräldraledigheten. Den som jobbat deltid och blir arbetslös får därför lägre ersättning än den som inte jobbat alls. Det är det regeringen vill komma åt.

Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning, men inte hundra bra, tycker Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson. Ännu bättre vore det om a-kassan beräknades på samma sätt oavsett om man varit hel- eller deltidsledig, tycker hon.
– Eftersom föräldrapenningen inte är 100 procent av lönen blir ersättningen ändå lägre om man varit hemma på deltid i stället för heltid. All a-kassa efter en föräldraledighet borde beräknas på inkomsten före ledigheten, säger Susanna Gideonsson.

I augusti 2008 skrev Handelsnytt om Annika Olsson som arbetat deltid under föräldraledigheten för att också hennes sambo skulle kunna vara hemma. När hon blev arbetslös baserades hennes a-kassa på deltidsarbetet. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin sa då att ”det är nog så att man får ta det, det är svårt att skapa ett system som tar hänsyn till allt”. Nu har regeringen alltså gjort en helomvändning.

Om förslaget blir verklighet kommer lagen att gälla dem som blir arbetslösa från 1 juli och senare.