Arbetarna i LO och de privata tjänstemännen i PTK gav på onsdagen arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv sitt förslag till nytt huvudavtal om spelreglerna på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna vill försvaga både anställningsskydd och fackets konflikträtt. Facket stretar emot, men för att närma sig motparten föreslår de själva vissa begränsningar i rätten att vidta sympatiåtgärder som stöd till ett annat fack som är i konflikt.

En sympatiåtgärd ska enligt förslaget bara få ske på uttrycklig begäran från det fack som vidtagit den ursprungliga stridsåtgärden, till exempel en strejk. Om parterna har haft kollektivavtal med varandra får sympatiåtgärder vidtas tidigast en vecka efter att konflikten inletts.

Fackliga gräsrötter har kritiserat förslaget, men Handels ordförande Lars-Anders Häggström försvarar det.
– Det är rimligt att ett förbund själv sätter igång en konflikt. Sedan kan man trappa upp med stöd av andra. Så gör vi alltid i Handels, senast i Videomixkonflikten 2007, säger han.

Det facket främst har att vinna på ett nytt huvudavtal är enligt Häggström att man enas med arbetsgivarna om att slå vakt om den svenska modellen med kollektivavtal. – Arbetsgivarna ska underlätta facklig organisering och medverka till att det blir kollektivavtal.

Facken kan också gå med på vissa undantag i turordningen enligt las vid uppsägning, men då ska de uppsagda få förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid.
Svenskt Näringsliv lämnar sitt motförslag nästa vecka. Förhoppningen är att ett nytt huvudavtal ska bli klart i mars. Avtalet ska ersätta Saltsjöbadsavtalet från 1938.