Utredningen om tobaksförsäljning till unga som presenterades på tisdagen föreslår att en butiksanställd under 18 år inte ensam ska få ansvara för försäljning av tobaksvaror. Den som själv inte har uppnått åldersgränsen har svårt att stå emot påtryckningar från andra ungdomar som vill köpa tobak, resonerar utredaren Susanne Billum.

Om en minderårig sköter kassan måste det därför finnas en vuxen i närheten som kan rycka in och ge stöd om det behövs. Kravet anses slå hårdast mot kiosker och små tobaksaffärer. Enligt utredaren är det just där som det i dag slarvas mest med ålderskontrollen för tobaksköp.

Artonårsgräns för kassaarbete är ett krav som Handels länge verkat för och även framfört till utredaren. Förslaget välkomnas därför av Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
– Det är ett bra förslag och helt i den riktning vi önskar, säger han.

Även i Handels andra hjärtefråga, straffansvaret vid missad ålderskontroll, går tobaksutredningen i stor utsträckning fackets krav till mötes. Utredningen vill skärpa straffen för den som säljer cigaretter och snus till ungdomar under 18 år. Maxstraffet höjs från sex månader till ett års fängelse. Men straffansvaret ska i mesta möjliga mån ligga på butiksägaren och bara i undantagsfall på de anställda.

Ägaren ska kunna varnas och därefter förbjudas att sälja tobak om inte åldersgränsen hålls. Och det ska stå i lagen att butiksägaren måste informera och stödja sin personal för att tobakslagen ska följas. Om ägaren brustit på den punkten ska de anställda normalt inte straffas.

– Vi vill att det ska vara arbetsgivaren som är straffansvarig och att det får arbetsrättsliga följder ifall en anställd bryter mot givna instruktioner. Det förslag utredningen lägger att det endast är i undantagsfall som den anställde skall kunna straffas är därför ett steg i rätt riktning, säger Lars-Anders Häggström.

Utredningen föreslår också att både ålderskontroll och betalning ska ske innan kunden får tag i tobaksvarorna. Det blir tuffare krav på handlarnas program för egenkontroll och skärpta regler för kommunens och polisens tillsyn.
Utredningens förslag beräknas kunna införas i tobakslagen den 1 juli 2010.
Läs mer: Motstridiga förslag om folköl och tobak