Fackförbundet IF Metall har slutit ett avtal med arbetsgivarna inom industrin som går ut på att parterna lokalt kan komma överens om att utgående löner under den nuvarande krisen kan sänkas med upp till 20 procent i stället för att personal sägs upp. Arbetstiden ska minskas lika mycket, men på den arbetsfria tiden kan utbildning ske. Avtalet gäller till 31 mars 2010.

Avtalet har väckt kritik från flera andra fackförbund, särskilt på industrisidan. Det anses vara ett brott mot en närmast helig princip i fackligt arbete – att aldrig förhandla om försämringar. Flera pekar också på att sänkt lön påverkar andra ersättningar som a-kassa, sjukförsäkring och pension. S-ledaren Mona Sahlin kallar avtalet ”förödande”. Men Handels ordförande Lars-Anders Häggström har förståelse för IF Metalls beslut.
– Jag utgår från att det var rätt beslut i deras situation, annars skulle de inte ha fattat det. IF Metall är i en extrem situation där arbetslösheten snart kan vara 25 procent.

Han betonar att timlönen för utfört arbete inte sänks, och vill hellre kalla det ett avtal om arbetstidsförkortning. Han tror att fler arbetsgivare kommer att vilja införa liknande avtal men räknar inte med att det blir aktuellt inom handeln.
– Vi har en annan struktur med en stor andel deltidsanställda. Det finns en större flexibilitet i vår bransch.

Till skillnad från IF Metall har Handels medlemmar en inkomstförsäkring som gör att den som blir arbetslös garanteras 80 procent av lönen i 100 dagar, även om man har en inkomst över a-kassetaket 18 700 kronor i månaden.