Handel med folköl är bara en liten del av den stora alkohollagsutredningen, som lämnades till regeringen dagen efter utredningen om tobaksförsäljning. Utredaren Anita Werner vill, precis som tobaksutredningen, skriva in i lagen att butiksägare måste informera sin personal om lagens regler. Men hon för inte samma resonemang som tobaksutredningen om att större ansvar ska läggas på handlaren och mindre på butikens anställda.
– Trots allt är det personen i kassan som måste ha ansvaret, säger Anita Werner till Handelsnytt.

Tobaksutredningens förslag att den som ansvarar för försäljningen måste vara över 18 år finns inte med i alkohollagsutredningen.
– Det kunde kanske ha varit lämpligt men vi har inte tänkt på det, erkänner Anita Werner.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) som tog emot båda utredningarna öppnar dock för att det i slutändan ändå kan bli samma regler för försäljning av folköl och tobak.
– Det är en fördel om reglerna är enhetliga. Och att som i dag lägga hela straffansvaret på den som sitter i kassan är mycket olämpligt, säger hon.
Efter remissrunda och behandling i regering och riksdag kan resultatet alltså bli liktydiga skrivningar i alkohollagen och tobakslagen. Båda väntas träda i kraft den 1 juli 2010.

Läs mer: Den som säljer tobak måste ha fyllt 18 år