Efter varselstormen höjer IF Metalls a-kassa avgiften, med 175 kronor från 1 maj. Då har de en arbetslöshetsavgift på 300 kronor, vilket är det maximala. Tillsammans med grundavgiften får den som också är med i facket IF Metall totalt betala 384 kronor i månaden i a-kasseavgift. Den som bara är med i a-kassan, 401 kronor.

Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson ser inget liknande scenario.
– Arbetslösheten ökar successivt, men det är inte de dramatiska ökningar som IF Metall och Byggnads har. Vi tror att vi kommer ligga kvar på samma avgift, men sannolikt kommer vi inte kunna sänka med 50 kronor i juli, en sänkning riksdagen väntas besluta om.
– Nu pratar vi om första halvåret, men det kan gå otroligt snabbt, vi kan inte ge några löften.
I dag ligger avgiften på 285 kronor i månaden för den som också är medlem i förbundet Handels, de som bara är med i a-kassan betalar 307 kronor.

Hotell och restauranganställdas a-kassa höjer avgiften med 20 kronor från 1 april. De har då liksom IF Metall en arbetslöshetsavgift på 300 kronor. Ihop med grundavgiften betalar den som också är med i facket Hotell- och restaurang, HRF, 415 kronor. Den som bara är med i a-kassan, 425 kronor.
– Våra utbetalningar ökar dramatiskt. I vår a-kassa läggs inga stora varsel utan i stället upphör tidsbegränsade anställningar, och de som jobbar extra vid behov, är timanställda eller säsongsanställda får inga fler uppdrag. Det är en liknande bransch som handeln, säger Anna-Lena Lundh, föreståndare för HRF:s a-kassa.

Också i Transports a-kassa har arbetslösheten ökat, de har ansökt om att höja avgiften med 30 kronor från 1 maj. Det skulle innebära att den som också är med i Transport får betala 306 kronor i a-kasseavgift, och den som bara är med i a-kassan, 326 kronor. Ansökan är skickad till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och vanligtvis följer de a-kassans förslag.

A-kasseavgiften består av två delar. Den första är arbetslöshetsavgiften som går till staten och baseras på hur hög arbetslösheten är bland a-kassans medlemmar. Ju högre arbetslöshet, desto högre avgift. Taket för arbetslöshetsavgiften är 300 kronor. Utöver den avgiften betalar man en grundavgift till a-kassan för till exempel dess administration.

Från 1 juli sänks arbetslöshetsavgiften, om riksdagen godkänner regeringens förslag, med 50 kronor i månaden. Men IF Metalls och HRF:s a-kassor räknar med att arbetslösheten bland deras medlemmar kommer att vara så hög att de inte kommer att kunna tillgodogöra sig rabatten.