Första gången Handels försökte få Företagsväxter att teckna kollektivavtal var i november 2006. Om företaget fortsätter att säga nej tas alla Handelsmedlemmar på arbetsplatsen ut i strejk 19 mars.

På Företagsväxter i Knivsta strax söder om Uppsala finns 25 anställda inom Handels avtalsområde. De flesta är med i facket, förutom de som jobbar extra. Främst jobbar de med att packa och köra fruktkorgar till arbetsplatser. Förutom det levererar och underhåller de växter som olika företag hyr eller köpt av Företagsväxter.

En anställd på företaget, som vill vara anonym, säger att personalen länge velat ha kollektivavtal och bättre arbetsvillkor.
– Lönerna är dåliga, övertid ersätts bara med komp timme för timme, och arbetsmiljön är dålig, säger den anställde.
– Stämningen är dålig mellan personalen och ledningen. De ömsom skäller, ömsom berömmer och hotar med varningar i stället för att försöka få de anställda att trivas. Strejkviljan är stor – vi vill veta att schysta villkor gäller. Med ett avtal i ryggen hoppas vi kunna uppnå lugn mellan personal och arbetsgivare.

Företagsväxters vd Jan Palm säger till Handelsnytt att de följer trädgårdsavtalet, vilket är ett avtal mellan fackförbundet Kommunal och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA.
– Handels avtal är inte aktuellt, vi jobbar i grönbranschen. Vi har växt- och fruktproduktion, ingen lagerverksamhet, säger Jan Palm.
I övrigt vill arbetsgivaren inte lämna några kommentarer. Men Handels och Kommunal uppger dels att även om arbetsgivaren följer trädgårdsavtalet har de inget sådant avtal tecknat med Kommunal. Dels har facken kommit överens om att det är Handels som har avtalsrätten eftersom merparten av personalen jobbar på fruktsidan, vilket är traditionellt lagerarbete, enligt förbunden. Arbetsgivarens motdrag i denna fråga är att han ansökte om medlemskap i SLA för en vecka sedan, uppger Upsala nya tidning.

Det kollektivavtal som Handels anser ska gälla är partihandelsavtalet för lagerarbetsplatser. De största skillnaderna för de anställda med det avtalet blir högre löner och övertidsersättning.
– Huvudsakligen handlar det om att de anställda vill ha en rimlig lön, generellt är den inte avtalsenlig. Nyanställda har en ingångslön på ungefär 16 000 kronor i månaden. Det är runt 3 000 under lageravtalets minimilön för de som är 18 år. Och merparten av dem som jobbat en längre tid ligger på runt 18 000 kronor. Det är fortfarande under minimilönen för en 18-åring, säger Karin Jungerhem, ansvarig ombudsman på Handels i Uppsala.

Dessutom ska övertid kompenseras med pengar eller ledighet, enligt partihandelsavtalet. För övertid under till exempel måndag-fredag ska man under de två första timmarna per dag få 50 procent av timlönen, eller genomsnittsförtjänsten vid ackordsarbete, extra. Eller så ska man få en och en halv timmes ledighet för varje övertidstimme.
– Den möjlighet som finns är att ta ut sin övertid i komp, men man får ingen extra ledighet, och dessutom är det svårt att hitta tid att ta ut ledigheten på, säger Karin Jungerhem.

På Medlingsinstitutet, den statliga myndighet som har ansvar för att medla i arbetstvister, är nu Eva-Helena Kling utsedd till medlare.
– Mitt uppdrag är att få fram en lösning som båda parter kan acceptera. Den vanligaste lösningen brukar vara ett kollektivavtal, säger hon till Handelsnytt.