Att som Handels ha stora tillgångar placerade i aktier är ingen vinnande strategi under katastrofala börsår som 2008 då Stockholmsbörsen rasade med 42 procent. Förbundet skriver i bokslutet ned värdet av sina kortfristiga placeringar med 30 miljoner kronor, varav 28 miljoner gäller aktieinnehavet. Förbundets aktieportfölj har därmed minskat med 28 procent på ett år, uppger ekonomichefen Sten Lundqvist.
– Det är förskräckligt! I backspegeln är det lätt att konstatera att vi borde ha sålt av aktier före börsnedgången. Men för att klara våra långsiktiga krav på avkastning måste vi utsätta oss för risk.

Sten Lundqvist ser ingen anledning för förbundet att ändra placeringsstrategi.
– Långsiktigt har våra aktier gett avkastning på 30–40 miljoner per år.
Trots de minskade tillgångarna finns det enligt ekonomichefen tillräckligt med pengar i Handels konfliktkassa. Målet att de ska räcka till 7,5 strejkdagar per medlem klarar man fortfarande, i och med att antalet medlemmar har minskat med 20 000 på två år.