Parterna har kallats till förhandling med Medlingsinstitutets medlare Eva-Helena Kling. Några utsikter för att parterna ska komma överens vill medlaren inte ge.
– Men det är lämpligt att vi träffas och resonerar. Det finns en del saker att prata om. Då är det bättre att ses än att ta det över telefon, säger Eva-Helena Kling.
– Ofta går medling rätt mycket ut på att förklara hur den svenska modellen fungerar.

Handels har varslat frukt- och blomleverantören Företagsväxter i Knivsta om strejk. Den bryter ut 19 mars om företaget inte skriver på kollektivavtal. Arbetsgivaren hävdar dock att Handels kollektivavtal för lager inte är aktuellt utan vill teckna trädgårdsavtalet mellan fackförbundet Kommunal och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, och han har ansökt om medlemskap i SLA. Varslet berör 25 anställda inom Handels avtalsområde. Främst jobbar de med att packa och köra fruktkorgar till arbetsplatser. Förutom det levererar och underhåller de växter som olika företag hyr eller köpt av Företagsväxter.

Medlare Eva-Helena Kling har ett förflutet som chefsjurist på före detta fackförbundet Industritjänstemannaförbundet, Sif. Nu är hon avtalspensionär och har medlaruppdraget som en bisyssla. Hon är en av Medlingsinstitutets fem regionala medlare som är spridda över landet och kallas in vid lokala tvister på företagsnivå. Vanliga ärenden är tecknande av kollektivavtal, precis som det mellan Handels och Företagsväxter.

Läs mer: Handels varslar om strejk på Företagsväxter i Knivsta