Minskningen med 20 000 medlemmar på två år har inte grävt så djupa hål i förbundets ekonomi som man kunde vänta sig. Underskottet i den fackliga verksamheten spåddes i budgeten för 2008 bli 13 miljoner kronor, men stannar på 1 miljon i bokslutet. Administrationen har blivit billigare och brevutskicken färre, bland annat för att många betalar fackavgiften med autogiro.

Mellan 2007 och 2008 minskade intäkterna från medlemsavgifter bara med en halv procent. Det beror främst på att de kvarvarande medlemmarna anmält att de fått högre löner och därför betalar högre fackavgift. Ett skäl till det är förbundets inkomstförsäkring som kräver att medlemmarna uppger sin rätta lön för att de ska ha rätt till ersättning från försäkringen.

Inkomstförsäkringen garanterar 80 procents arbetslöshetsersättning för medlemmar som tjänar över 18 700 kronor i månaden. Förbundets kostnader för försäkringen blev förra året bara hälften av de 8 miljoner man budgeterat.
– Hittills är det oväntat få medlemmar med högre inkomster som har blivit arbetslösa. Därför har vi halverat inkomstförsäkringens avgift till 8 kronor i månaden, säger Handels ekonomichef Sten Lundqvist.
I den djupa lågkonjunkturen kan arbetslösheten komma att stiga även för dem som tjänar mer. I så fall kan det bli aktuellt att höja avgiften igen.