Kvinnan var säljledare i butiken i Skåne sedan 2002. I oktober 2006 gick hon på föräldraledighet. När hon kom tillbaka i februari 2008 hade butiken genomgått organisationsförändringar. Utan att ha fått veta om det hade kvinnan fråntagits tjänsten som säljledare och förlorat sitt lönetillägg. Istället var hon nu säljare och hennes tidigare arbetsuppgifter hade lagts över på en nytillträdd butikschef. Att den nyinrättade tjänsten som butikschef var utlyst hade hon inte fått någon information om.
Handels stämde företaget för brott mot föräldraledighetslagen. Men nu har parterna kommit överens om att inte gå till rättegång.
– Jag har fått en viss summa för att inte driva det här vidare. De har säkert sett mig som jobbig. Men det var ett så pass bra erbjudande och jag ville bara få det överstökat. Nackdelen är att de som gjort fel slapp undan, säger kvinnan.
Nu arbetar hon vidare som vanlig säljare medan hon söker andra jobb.
– Jag har förlorat mycket på det här, pengar och chansen till befordran, jag har ju en helt annan position att söka mig vidare från nu. Det är mycket bittert.
Av rädsla för att uppfattas som bråkstake, och därigenom få svårare att skaffa ett nytt jobb, vill kvinnan inte framträda med namn.