Hemmafixarkedjan Clas Ohlson har investerat 370 miljoner kronor i en så kallad miniload-anläggning på distributionscentralen i Insjön. Det innebär en automatisering av stora delar av varuplocket. Därför räknar företaget med att dra ner lagerpersonalen från 275 till 230 personer på den lilla orten i Dalarna, trots att kedjan expanderar och lagret har byggts ut.
Den nya anläggningen tas i drift fullt ut efter sommaren. Hittills har inget varsel lagts och fackliga förhandlingar har inte kommit igång utöver en första information. Handelsklubben har inte gjort någon egen analys av den påstådda övertaligheten.

För att förmå folk att sluta frivilligt erbjuder företaget anställda över 60 år – ett 20-tal av Handelsklubbens medlemmar – pension med 75 procent av lönen fram till 65-årsdagen. Alla anställda får anmäla intresse för nya jobb i andra delar av koncernen, till exempel på huvudkontoret eller i butiker. Man kan få viss utbildning för nya arbetsuppgifter och den som väljer att flytta till annan ort kan få två månadslöner i flyttbidrag.
– Det de har presenterat ser bra ut, men vi har inte hunnit granska det i detalj så pass att vi kan säga att vi rekommenderar det till medlemmarna. Vi måste kolla närmare om det är så bra som det verkar, säger Handels klubbordförande Stefan Viknersson.
Han betonar dock att klubben och företaget är överens om att helst hitta frivilliga lösningar för att minska personalen.

Clas Ohlsons informationschef John Womack säger att företaget aldrig tidigare sagt upp personal på grund av arbetsbrist. Det finns höga ambitioner att vara en bra arbetsgivare.
– Som stor arbetsgivare på en liten ort har vi ett särskilt ansvar för våra anställda. Just nu kartlägger vi vilka möjligheter det finns att matcha lediga jobb inom företaget med olika medarbetares kompetens och intresse.
Övertaligheten i Insjön beror på effektivisering och inte på konjunkturläget. I Clas Ohlssons butiker har minskande försäljning lett till neddragning av timanställda och extrapersonal. Enligt John Womack är det i dag inte aktuellt med uppsägning av fast anställda.