Både den 29 november förra året och den 13 februari i år drabbades Lidls butik i Råbergstorp utanför Eskilstuna av rån. Personal hotades vid båda tillfällena, en gång med kofot och något de uppfattade som pepparspray och en gång med hammare och hot om skjutvapen. Vid båda tillfällen fick rånarna med sig kontanter.
– Vi ser att våldet vid rån blir grövre och grövre, de vill åt kontanterna. Därför har jag nu ålagt Lidl att skaffa ett slutet kontanthanteringssystem, för att göra det svårare för rånarna att komma åt pengarna, säger inspektör Jörgen Åberg på Arbetsmiljöverket.
Kravet på Lidls kassasäkerhet är tvådelat. För det första ska de kassor som används en timme före stängningsdags införa ett system för sluten kontanthantering som inte kan påverkas av den anställde. För det andra ska Lidl införa samma system i de av deras övriga butiker som också drabbats av ett eller flera rån.
Carina Langvik är skyddsombud på Lidl i Mjölby. Hon ser positivt på Arbetsmiljöverket krav.
– Jag tror att det funkar med ett sånt system. Om rånarna vet om man har det så minskar nog risken. Det är positivt för man vill ju öka sin säkerhet.
Butiken i Mjölby har varit förskonad från rån, men oron finns ändå där.
– Man blir nästan förvånad om det inte är något rån en vecka. Det blir mer och mer vanligt. Visst tänker man på risken att bli rånad om det kommer in någon som man uppfattar som hemlig. Det är lätt med flyktvägar här, vår butik ligger intill E4:an.
Beslutet gäller för det tiotalet butiker som Lidl har inom Arbetsmiljöverkets Region mitt men Jörgen Åberg utesluter inte att det kan bli aktuellt att kravet vidgas till att gälla för hela landet.
Innan den 30 maj ska Lidl svara på hur de ska hantera Arbetsmiljöverkets krav. Om företaget inte agerar kan Arbetsmiljöverket förelägga om vite, ett bötesstraff.