520 mataffärer med över 18 anställda har sedan november 2008 inspekterats av Arbetsmiljöverket, AV, för att förbättra arbetsmiljön. Verkets slutbetyg är överlag positivt. Framförallt är man nöjd med att tidsgränserna för kassaarbete följs.
– Utgångspunkten vid inspektionerna var att få ordning på kassapassen vid högt kundtryck, och få mer rotation. Enligt mina kollegor och mig själv har det förbättrats enormt, säger Benny Johansson som lett AV:s landsomfattande projekt ”Ergonomi i butik”.

Handels ser med glädje på att arbetsmiljön för dem i kassan blivit bättre, och framförallt att arbetspassen i kassan är kortare än förr.
– Det och rimmar bra med vår uppfattning, ska man få det att fungera måste man ha rotation. Framförallt är det bra att AV nu har en enhetlig syn i frågan. Innan kunde de ställa allt från otroliga krav i en del av landet, till inga krav alls i en annan. Nu har man bedömt alla utifrån samma kriterier, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande.

AV:s regler säger att ensidigt upprepat och starkt styrt kassaarbete, alltså när det är ständiga köer, får utföras max fyra timmar per dag. När det inte är köer får man jobba i kassan sju timmar per dag. Oavsett kundflöde ska man efter två timmar ha rast, paus eller göra andra arbetsuppgifter i minst 20 minuter. De som jobbar max två dagar i veckan undantas från fyra-timmars-regeln.

Något som Tommy Tillgren däremot tycker borde bli bättre är utbildning och uppföljning, så att de i kassan vet hur man arbetar ergonomiskt rätt, till exempel vilka arbetsställningar som är bra.
– Ingen kassörska ska sitta i en utgångskassa utan en grundläggande genomgång. Senast i helgen var jag ute och shoppade på två livsmedelsställen, och såg flera i kassan dra varorna med händerna i stället för att använda transportbanden. Sen är det förvånansvärt få som varierar mellan att sitta och stå i kassan. Utbildningsbiten är a och o för att få ordning på det. Där måste vi som facklig organisation vara på hugget.

Coop Konsum Triangeln i Eskilstuna var en av butikerna som inspekterades i projektet ”Ergonomi i butik”, och Handelsnytt var med då. Här fick kassaarbetet beröm. Personalen har max två kassapass á en och en halv timme per dag, sen roterar man. Men även om kassan var projektets fokus inspekterades hela butiken, och AV ville att två frysdiskar skulle förbättras. De var för breda och djupa.
– Nu har vi ställt backar på botten i en av frysdiskarna så att botten kommer upp. Innan var det svårt att räcka, man hängde med magen över kanten så att man var färdig att ramla ner. Det kändes i nacke och rygg. Nu är det mer lättjobbat, säger Barbro Larsson, skyddsombud i butiken.

Vid 240 av de 520 inspektionerna upptäckte AV brister. Vanligaste kraven har gällt åtgärder mot tung varuhantering, att göra riskbedömningar, att tydliggöra arbetsmiljöansvaret och uppgiftsfördelningen bland chefer, och att utbilda personalen i belastningsergonomi.