Arbetet med att förhandla fram förmåner för Handels medlemmar pågår för fullt, rapporterar den ansvarige ombudsmannen Roger Hemming. Förmånerna riktas till tre målgrupper: ungdomar, barnfamiljer och något äldre medlemmar. Mycket handlar om fritidsaktiviteter.
– Det kan gälla inträden på nöjesparker, djurparker och rockfestivaler. Eller resor och hotellnätter, men också kurslitteratur, exemplifierar Roger Hemming som dock betonar att inga kontrakt är skrivna än.

De företag som Handels samarbetar med ska ha kollektivavtal och inga skatteskulder. Fackförbundet Byggnads lanserade under mars förmåner för sina medlemmar, bland annat på 7-Eleven. Förhoppningen är att även Handels medlemmar ska få rabatter på några handelsföretag. Det har ett starkt symbolvärde om en arbetsgivare inom handeln ger förmåner till dem som är med i facket.
– Det vore en ömsesidig schystförklaring, säger Roger Hemming.
De riksomfattande förmåner som han förhandlar fram ska kunna kompletteras med lokala förmåner, till exempel rabatter på ett lokalt kafé.

Det nya medlemskortet skickas ut till alla Handelsmedlemmar i september och administreras av kortföretaget Enter Card. De som vill ska kunna ansöka om att få omvandla sitt medlemskort till ett betalkort med kredit. Betalkorten ska testas under sommaren av anställda på förbundet som uppmanas att använda det på olika inköpsställen och rapportera eventuella problem.