– Först och främst är jag lite besviken, men oavsett om jag vunnit eller förlorat är jag nöjd att jag orkade driva processen och att jag satt en markering, säger Dragoslav Arsén.

Ärendet har sin början i en personalfest i november 2007 för anställda på varuhuset Jordnära i Alingsås. Enligt en av de anställda, Dragoslav Arsén, ska chefen då ha sagt nedsättande saker om hans svenska och om serber. Några dagar senare sa Dragoslav Arsén upp sig eftersom han inte kände sig önskvärd på arbetsplatsen efter festen.

Chefen på Jordnära säger att han på festen erbjöd Dragoslav Arsén att läsa svenska, men för att han själv sagt att han har svårt att uttrycka sig skriftligt. Arbetsgivaren menar att Dragoslav Arsén blev glad. Något nedsättande om serber ska han inte ha sagt. Chefen hävdar att han inte vet vad som kränkt Dragoslav Arsén.

Handels stämde företaget för att man menar att det gjort sig skyldigt till framprovocerad uppsägning, då chefen kränkt Dragoslav Arsén så att han inte orkade jobba kvar. Dessutom menar man att företaget gjort sig skyldigt till diskriminering eftersom man anser att Dragoslav Arsén blev kränkt på grund av sin etniska tillhörighet.

Domen i ärendet kom i dag, 8 april. Arbetsdomstolen, AD, avslår Handels talan.
– Det är bara beklagligt. Ytterligare ett diskrimineringsärende där arbetsgivaren kommer undan med att ha kränkt någon. Vi har inte lagstiftningen på den diskriminerades sida. I detta fall säger Arbetsdomstolen att det är sändaren som avgör om det är kränkning, inte mottagaren, säger Tony Karlstedt, ansvarig för ärendet på Handels.

AD menar att det inte går att dra någon slutsats om vad som sagts under festen. En del av förklaringen till oklarheten kan vara att det druckits alkohol, bedömer man. Det enda som står klart enligt AD är att chefen föreslagit Dragoslav Arsén att gå en kurs i svenska och att det blev en upprörd stämning. Men erbjudandet om språkundervisning anser AD inte vara anmärkningsvärt och det ska heller inte ha kränkt Dragoslav Arsén, även om AD tycker att det inte var den lämpligaste tidpunkten för erbjudandet.

AD anser det dock bevisat att någon sagt till Dragoslav Arsén att inte prata serbiska med familjen, men att det är oklart vem som sa det.

Handels ska nu betala Jordnäras rättegångskostnader på 116 000 kronor.

Läs tidigare artikel