Konflikten handlar i första hand om trygghet, inte om låga löner och dåliga villkor, menar Handels.
– Det absolut viktigaste med ett kollektivavtal är att man som anställd inte ensam ska behöva förhandla om sina villkor, att det finns en grund. Utan avtal är till exempel löneökningar upp till arbetsgivarens godtycke, säger Magnus Möller, ansvarig ombudsman på Handels i Malmö.

Lönerna för butikspersonalen på Noa Noa ligger i dag på kollektivavtalets nivåer, men de som är månadsavlönade får enligt Handels välja mellan fem veckors semester och ob-ersättning eller sex veckors semester och inte ob. Detta val är något som kollektivavtalet inte tillåter eftersom man anser att ob ger bäst utdelning.

De anställda har i dag ett försäkringspaket, men facket bedömer att det kommer bli bättre med ett kollektivavtal. Personalen har enligt Handels inte omställningsförsäkring vid arbetslöshet, och de deltidsanställda omfattas inte av pensionsförsäkringen.

Noa Noas personalchef Michael Petersen svarar via mejl från huvudkontoret i Danmark att han inte visste att Handels varslat om strejk. Företaget vill inte teckna kollektivavtal eftersom villkoren för de anställda ligger i linje med avtalet ändå, i vissa fall till och med bättre, menar han. Till exempel ligger lönerna på kollektivavtalets nivåer eller över.

Butiken i Malmö har sex anställda, varav en är butikschef. Majoriteten är med i facket. Strejkvarslet gäller bara Malmöbutiken, men ett kollektivavtal skulle komma att gälla på alla Noa Noa i Sverige.
– Vi börjar helt enkelt i Malmö för att det var här kraven från de anställda började komma, säger Magnus Möller.
Noa Noa har elva butiker i Sverige, borträknat franchisebutikerna vilka inte kommer att omfattas av ett kollektivavtal mellan Handels och Noa Noa.

De anställda har blivit tillsagda att inte prata med media, enligt Handels.