Företaget LGK Bemanning och Logistik AB har inte betalat full lön till de anställda som enligt planerna skulle göra semlor i olika Stockholmsbutiker mellan januari och mars (se tidigare artikel). Ett 50-tal av bolagets anställda är nu med i facket och fallet har växt till ett av de största lönekravsärenden som Handels i Stockholm har handlagt. De flesta drabbade är under 25 år, några är tonåringar.
– Det är lite unikt att så många unga människor är utsatta. För flera är det deras första jobb och de känner sig lurade, säger Handels ombudsman Fredrik Ståhlberg.

Sedan företagets ägare uteblivit från förhandling har Handels via LO-TCO Rättsskydd skickat lönekrav på totalt 150 000 kronor för 18 av medlemmarna. Enligt juristen Robert Sjunnebo är det så kallade otvistiga lönekrav, det vill säga pengar som arbetsgivaren medger att han ska betala, men inte kan få fram. Därför begärde Handels i går, onsdag, bolaget i konkurs.

Konkursförhandling i tingsrätten ska normalt hållas inom två veckor. Efter en eventuell konkurs kan alla drabbade medlemmar ställa sina lönekrav på konkursboet. Om det saknas tillgångar kan de få ut en del av sin lön via den statliga lönegarantin.
– Om allt går bra kan medlemmarna få pengar före semestern, säger Robert Sjunnebo.

Det finns också tvistiga lönekrav, det vill säga krav som arbetsgivaren inte medger. Enligt Fredrik Ståhlberg är medlemmarnas sammanlagda lönekrav för januari och februari omkring 1,5 miljoner kronor. Facket hävdar att de dessutom har rätt till lön för mars, eftersom uppsägningen av samtliga anställda i februari var ogiltig. Dessa frågor väntas komma att avgöras i domstol längre fram.
– Mitt råd till medlemmarna är att vänta och ha tålamod, säger Fredrik Ståhlberg.

Förutom de cirka 100 tillfälligt anställda semlemakarna har LGK Bemanning också sagt upp 15 chaufförer som sedan tidigare var anställda av ägaren Lars-Gunnar Karlsson. Detta sedan bolagets största kund, bageriföretaget Pågen, valt att sluta samarbeta med LGK.
Handelsnytt har inte lyckats nå Lars-Gunnar Karlsson för en kommentar.

Läs tidigare artikel