I lilla Lindesberg ligger Ica Supermarket rakt mittemot en Konsumbutik. Butiken går bra, säger klubbordförande Anita Tiderman och de har en bra stämning på jobbet. Hon har varit ordförande sedan 2006 och de är tre aktiva i styrelsen. Under de åtta år som Anita Tiderman har arbetat i butiken har de alltid haft klubb.
– Jag vet inte riktigt hur många som är med i facket idag, de unga brukar vara svåra att få med men visst har vi några äldre som bara är med i a-kassan också.
För Anita Tiderman själv har det alltid känts självklart att vara med i facket men innan hon blev ordförande tog hon ingen del alls av det fackliga arbetet och ”brydde sig inte”. Hon fick besked om löneökningarna varje år och så var det bra med det.
– Men det är viktigt att ha en klubb så man kan framföra sina synpunkter.
Att kunna påverka lyfter också Karin Åkergren Axelsson, aktiv i klubben och före detta ordförande, fram som det viktigaste.
– Visst lyssnar chefen på vad vi säger, det tycker jag absolut.
Inför årets förhandling om pottdelen av löneökningen ordnade klubben först ett medlemsmöte för alla medlemmar och med en inbjuden ombudsman som stöd.
– Vi frågade efter vad de tyckte var viktigt och precis som förra året ville medlemmarna att vi som jobbat ett tag skulle få mer pengar. Man tar mer ansvar när man jobbat några år, säger Anita Tiderman.
Årsmötet enades om att lägga fram som sitt förslag att de som arbetat fem år, minst 20 timmar i veckan och som har ett eget ansvarsområde skulle få dela på potten.
– Chefen tyckte det var rimligt så det blev fem år som gräns. Det gjorde inte så mycket att vi inte fick igenom det andra för vi som jobbat fem år arbetar alla minst 20 timmar och har ett eget område, så det kom med indirekt.
Någon fördelning inom gruppen gjordes inte utan alla med minst fem år på butiken fick samma summa, totalt 14 individer av trettiotalet anställda. I pengar betyder de att de mer erfarna fick knappt två kronor mer i timmen än de övriga.
Förutom förhandlingar om potten har klubben på Supermarket inte särskilt mycket verksamhet. Butikens ägare och hans fru arbetar båda i butiken.
– När man är så nära varandra blir det inte så mycket att man förhandlar, man tar upp det i korridoren, om det skulle vara något problem. Vi har också varit förskonade från uppsägningar, säger Anita Tiderman.
Det avtal som Handels tecknade med arbetsgivarna i Svensk Handel 2007 var treårigt och gav 764 första året, 795 andra året och 876 kronor i år. Totalt gav avtalet 2435 på tre år. Det innebär 4,34 procent, industrin fick 3,2 procent i sitt avtal samma år.
60 procent av utrymmet är garanterad löneökning för alla individer, 40 procent ligger i en pott och ska förhandlas lokalt. 2009 var pottsumman 350 kronor per person.