I december 2008 kallade Coop Inköp och Logistik AB (Cilab) Handels till mbl-förhandling om att man tänkte teckna ett stort samarbetsavtal med logistikföretaget Green Cargo om att köra varutransporter på järnväg. Cilab ville genomföra förhandlingen redan inom två dagar. Facket föreslog i stället en tid veckan därpå. Då valde Cilab att underteckna avtalet och offentliggöra samarbetet utan att ha förhandlat.

Facket protesterade och har i förhandlingar försökt få Cilab att medge att man gjort fel. Fallet har också behandlats av den nya instans för tvistelösning som Handels och arbetsgivarföreningen KFO införde i höstas för att undvika onödiga stämningar i Arbetsdomstolen. Men parterna har inte kunnat enas och därför hamnar frågan trots allt i AD. Facket begär 400 000 kronor i skadestånd för brott mot Medbestämmandelagen, mbl.

Förbundsjurist Agneta Bern på LO-TCO Rättsskydd som är Handels ombud i rättsfallet ser allvarligt på Cilabs agerande.
– Syftet med mbl är att ge facket möjlighet att genom att ha synpunkter påverka den förändring företaget planerar. Det kanske kunde ha gjort avtalet bättre, säger hon.
Agneta Bern har ingen förståelse för Cilabs brådska.
– Det var ett stort kontrakt som rör många transporter och hade förhandlats fram under lång tid. Företaget hade ingen anledning att vara ute i sista sekunden.

Lennart Wallkulle, Handels klubbordförande på Cilab i Västerås, säger att facket i och för sig inte har något emot att Coop lägger över mer transporter på järnväg.
– Men det finns massor i avtalet som vi skulle ha velat vara med och påverka. Nu har vi inte varit så delaktiga som vi har rätt till.

Han säger att relationerna mellan fack och företag på central nivå inom kooperationen inte är särskilt bra i den stora förändringsprocess som pågår inom Coop. Ett nytt exempel på det kom i början av april när Coops ägare KF beslutade att dela upp Cilab i ett bolag för inköp och ett för logistik.
– De inledde förhandlingar i Cilab, men KF tog beslutet innan förhandlingarna var avslutade, säger Lennart Wallkulle.
I pågående förhandlingar med företaget begär Handels skadestånd även för denna händelse.

Handelsnytt har utan framgång sökt Coops personalchef Marie Wiksborg för en kommentar.

Tidigare artiklar:
Coop byter till tåg utan att förhandla
Kooperationen och facket vill lösa tvister smidigare