42 tillsvidareanställda på Ica Maxi Arlandastad blev uppsagda 23 april. Totalt kommer 27 personer, motsvarande runt tio heltidstjänster, försvinna från butiken. 15 av de uppsagda kommer nämligen att erbjudas fortsatt anställning, i form av vikariat. Hur många timmar vikariaten kommer att ligga på, och hur långa de blir är ännu inte klart.
– Jag hoppas att neddragningarna leder till bättre lönsamhet så att alla kan få tillbaka sina anställningar inom rimlig tid. Vi kommer inte att klara oss på så pass många färre timmar i längden, det är ett stort bekymmer, säger Handelsklubbens ordförande Bitte Sölvberg.

Under uppsägningsprocessen har arbetsgivaren inte följt varseltiden. Lagen säger att om 26-100 anställda ska sägas upp måste arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen minst fyra månader innan den första får sluta. Då arbetsgivaren lämnade varslet till Arbetsförmedlingen 17 april skulle de som har en månads uppsägningstid ha fått jobba ungefär tre månader till, om varseltiden hållits.
– Uppsägningstiderna följs, men arbetsgivaren respekterar inte varseltiden. Handels har inga sanktionsmöjligheter, men vi kan anmäla till Arbetsförmedlingen som kan ta ut böter av arbetsgivaren. Men det är ett mycket mindre belopp än vad lön för de uppsagda skulle bli, säger Handels ombudsman Karin Jungerhem.
– Det är inte vanligt att arbetsgivare bryter mot varselreglerna, men det förekommer och är ett växande problem för oss.

Ica-handlaren Tore Jonsson kommer att försöka få dispens från varseltiden, vilket en arbetsgivare kan få om denne inte kunnat förutse det som orsakat uppsägningarna, till exempel en brand.
– Lågkonjunkturen har i och för sig inte kommit snabbt, men hur snabbt den påverkat oss, där blev vi tagna på sängen. Följer vi varseltiden riskerar vi företagets överlevnad, och många fler arbetstillfällen. Det kommer vi använda som skäl till den avvikelse vi gjort, säger Tore Jonsson.
– Vi bedömer att vi kommer kunna återanställa till hösten, tillägger han.