I mars avslöjades att AMF Pensions förre vd flyttat sin pensionsförsäkring och kom undan den pensionssänkning som övriga AMF-kunder drabbades av. Turerna kring detta såg ett tag ut att bli AMF-styrelseledamoten och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedins fall.
Även företrädare från Handels sitter i företagsstyrelser, eftersom de anställda enligt lag ska vara representerade där. Handels har sedan två år tillbaka tydliga riktlinjer som representanterna ska följa för hur höga bonusar och vilka pensionsvillkor för vd:ar som kan accepteras. Pensioner ska inte vara förmånsbestämda och bonustaket ska vara 25 procent av lönen. Men det är svårt att få gehör för dessa riktlinjer, visar Handelsnytts granskning av sju stora företag inom handeln – och i tre fall har facket inte ens försökt stoppa höga bonusar.
Inger Sjöstrand sitter i styrelsen för Axfood, vars vd har ett bonustak på 70 procent av lönen.
– Jag måste säga att jag är lite av en Wanja där. Jag visste inte att vår vd får 70 procent och att riktlinjerna säger 25 procent. Vi borde ha reserverat oss. Jag vill inte på något vis urskulda mig men många beslut är redan fattade när vi ses. Det är företaget som bestämmer.

Inte heller Agneta Ramberg som sitter i H&M:s styrelse reserverade sig. Deras avgående vd har en förmånsbaserad pension som ger honom 137 miljoner i pension om han blir 85 år.
– Vi reserverade oss inte. För de ledamöter som sitter i andra styrelser med liknande upplägg är detta pensionsvillkor inte konstigt. För oss är det fantasisummor. Vi får ju kämpa för varje öre för våra medlemmar. Jag tror inte medlemmarna är besvikna. De andra är i majoritet så det blir som de vill.
De fackliga representanterna ska säga nej genom att reservera sig när andra vill driva genom beslut som strider mot Handels riktlinjer. Det tycker alla styrelseledamöter som Handelsnytt pratat med. Att de ändå inte gör det säger de beror på att de inte har tillräckligt med kunskap för att sätta emot.
– Jag tycker att det är svårt att förhålla mig till Handels riktlinjer. Förutom att jag ska tillvarata medlemmarnas intressen ska jag som styrelseledamot se till företagets bästa. Vilka argument ska jag använda för att få de andra i styrelsen att tycka att det är i företagets bästa intresse att ha ett bonustak på 25 procent i stället för som vi har 50 procent? Det kan jag inte svara på. Jag har inte heller kunskap om hur ersättningarna är på marknaden. Jag får lov att lita på styrelseproffsen, säger Emma Lindqvist som dels sitter i styrelsen för Clas Ohlson, dels i företagets ersättningskommitté som förbereder ersättningsfrågor inför styrelsemötena.

När Clas Ohlsons vd Klas Balkows bonus diskuterades gjorde Emma Lindqvist bedömningen att ett tak på 50 procent var rimligt. I dag tycker hon att det är för högt. Hon skulle gärna se att Handels samlade alla sina bolagsstyrelserepresentanter för att ge dem bättre kännedom om bonussystem. Inger Sjöstrand och Rose-Marie Borgström som sitter i KF:s styrelse är också de inne på att mer kunskap behövs.
– Det är ett tufft jobb. Vi sitter med styrelseproffs. Jag har en kort utbildning och den gick jag för tio år sedan, säger Inger Sjöstrand, Axfoods styrelse.

– Det är svårt att själv tyda alla siffror i årsredovisningarna. Så det är viktigt att all fakta kommer fram och presenteras för styrelsen. Annars kan man bli förd bakom ljuset som exempelvis LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tycks ha blivit. Vi hoppas att KF inte har en dold agenda och att vi verkligen har städat upp bland bonusar och höga pensionsvillkor som det tidigare visade sig att vi hade, säger Rose-Marie Borgström.

Hon känner däremot ett stöd från förbundet och säger att hon alltid kan kontakta dem om hon tycker ett ärende är svårt.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström är förvånad över att förbundets styrelserepresentanter inte känner att de har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag.
Vad kommer ni att göra för dem som vill ha mer stöd?
– Vi har inte planerat ytterligare utbildning eller liknande men det är viktigt att de som känner att de inte har tillräckligt på fötterna kontaktar sin lokalavdelning så att vi får reda på det. Om det finns ett behov får vi se över möjligheterna till mer utbildning.

Oavsett stöd eller inte och oavsett reservationer eller inte säger de styrelseledamöter Handelsnytt pratat med att de inte har någon makt att påverka styrelsens beslut.
– Vi har två röster av tio. Det går inte att ensamma driva igenom ett beslut. Vi måste ha de andra med oss. Vi reserverade oss mot vår vd:s bonustak och det är vad vi kan göra, säger Per Jansson som sitter i styrelsen för Ica AB vars vd Kenneth Bengtsson har ett bonustak på 70 procent av lönen.

Inger Sjöstrand på Axfood tror att AMF-affären, som nästan fick LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin på fall, kommer att bidra till något bra.
– Alla vi fackliga företrädare som sitter i styrelser kommer nu att bli mycket mer uppmärksamma och ifrågasätta mer.

Fotnötter: Under slutet av 90-talet kritiserades Coop för deras vd:ars höga bonusar och pensioner. Ingen Handelsrepresentant i Lindex styrelse har velat prata med Handelsnytt.

Facket ska vara representerat i styrelser
I ett företags styrelse sitter personer som rekryterats av ägaren/ägarna. De anställda har enligt lagen om styrelserepresentation för arbetstagare rätt till minst två representanter och två ersättare. Har företaget mer än 1 000 anställda har de anställda rätt till tre representanter och tre ersättare. Det är facket på arbetsplatsen som utser arbetstagarnas representanter och ofta sitter de medlemmar från två fackförbund, exempelvis Handels och Unionen, i företagets styrelse. Det är styrelsen som bestämmer lön, bonus och pensionsvillkor för vd:n.