– Handels och Noa Noa är överens om att ett avtal ska tecknas. Det börjar gälla 1 januari 2010, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.
Redan från 1 juni i år kommer företaget att teckna två kollektivavtalsförsäkringar som hjälper till ekonomiskt och med coaching vid arbetslöshet: omställningsförsäkring och avgångsbidrag, AGB.
Varför kollektivavtalet i sin helhet inte börjar gälla förrän om åtta månader beror på att de försäkringar som Noa Noa redan har ska hinna sägas upp och ersättas.
– Ett kollektivavtal leder till ökad administration och därmed ökade kostnader. Men Noa Noa är nöjt med att avtalet kommer att tecknas från 1 januari 2010 så vi har gott om tid att ändra bland annat pensioner, försäkringar och anställningsavtal, säger Noa Noas personalchef Michael Petersen.
Kollektivavtalet kommer att gälla i Noa Noas elva butiker i Sverige, med runt 60 anställda inom Handels avtalsområde. Franchisebutikerna omfattas inte av avtalet.
Det var i mitten av april som Handels varslade Noa Noas butik i Malmö om strejk för att företaget inte ville teckna kollektivavtal. Strejken skulle ha brutit ut 23 april, men sköts upp till 7 maj efter att parterna träffats tillsammans med en medlare. I och med att kollektivavtalet tecknats dras varslet om strejk tillbaka.